Novinky portálu

Virtuálny deň otvorených dverí

Spoznaj svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky Dokážeš ušetriť peniaze za cestovanie z jedného konca republiky na druhý a nečakáš v radoch, kým ťa vpustia s rúškom na tvári. Do všetkých univerzít nazrieš online – môžeš si pozrieť internáty v Košiciach,...

Zistiť viac

Prečo študovať cudzie jazyky?

Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať v štúdiu tohto jazyka aj na univerzite? Prečo to má byť práve na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach? Štúdium cudzích jazykov na najvyššej úrovni garantuje...

Zistiť viac

Prečo študovať poľnohospodárstvo?

Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Plní rozmanité úlohy vo vidieckej, resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou takých aktivít ako je produkcia potravín a ...

Zistiť viac
Zobraziť ďalšie
Som študent

Zaregistruj si svoj účet a získaj prístup k rozšírenému obsahu.

Zaregistrovať sa
Sme univerzita/fakulta

Získajte prístup na správu Vášho profilu kliknutím na odkaz nižšie.

Získať prístup