Vysoká škola manažmentu (VŠM) svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA.

Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami a škola od roku 2017 ponúka tiež rigorózne konanie (PhDr.).

VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.

VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012 značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia.