Poď aj ty študovať profesijného bakalára! Ide o nový a jedinečný študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou.

Získaš teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti.
Počas celého štúdia Ti bude vyplácané podnikové štipendium, ktoré v 3. ročníku môže byť až 7000,-EUR! Počas štúdia budeš praxovať priamo pod vedením špičkových odborníkov v podniku VW SK. Po štúdiu tak budeš mať možnosť nastúpiť vo firme, ktorá ti už bude dôverne známa.
Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe.

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Aj vďaka individuálnemu prístupu sme ti schopní poskytnúť omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. Usilujeme sa pomocou rôznych kurzov, či už jazykových alebo soft-skillových, spraviť z našich študentov budúcich, plne kvalifikovaných a pripravených zamestnancov VW – presne takých, ktorých si vážia zlatom.

Viac informácií nájdeš na stránke : www.profesijnybakalar.sk/volkswagen/