Nadšenie

Nadšenie vedcov a učiteľov fakulty už vyše 55 rokov formuje osobnosť a odbornosť svojich absolventov. Spoločne so špičkovou výskumnou infraštruktúrou vo výučbe sa stáva hlavným faktorom ich výborného uplatnenia vo výskume, priemysle, školstve a komerčnom sektore.

Úspechy

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť inteligentné materiály schopné merať teplotu či pnutie v mikroskopických mierkach, čo nachádza uplatnenie v chirurgii, stavebných konštrukciách, alebo v elektronike. Vďaka nanotechnológiam sme zlepšili účinnosť testov na COVID19, vyvíjame  efektívnejšie batérie pre elektormobily a máme riešenia pre uskaladnenie vodíka ako paliva budúcnosti. Pomohli sme vyvinúť nové liečivá a postupy liečby rakoviny či cukrovky. Skúmame extrémny v krajine, jaskyne, tundru, ľadovce, pričom sme našli a opísali mnoho nových organizmov a ich ekosystémov. Vyvíjame geoinformatické nástroje, ktorými vieme vypočítať fotovoltický potenciál budov či teplotu povrchu kdekoľvek na Zemi.

Poctivá veda - kvalitné štúdium

Sme komunita ľudí, ktorá svoje nadšenie prenáša na študentov a vťahuje ich do poctivého bádania. U nás je v štúdiu výhodou individuálny prístup formou práce v menších skupinách, osobnými konzultáciami školiteľa k záverečným prácam, či podporou rozvoja študentov cez pomocné vedecké sily, šport a prospechové či motivačné odborové štipendiá. Samozrejmosťou je možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite.

Ponuka pre Teba

Vedecko-pedagogickú kvalitu fakulty potvrdzujú publikácie v prestížnych časopisoch, ktoré sú výsledkom dlhodobej poctivej spolupráce s partnermi doma a v zahraničí. Vďaka tomu ponúkame moderné štúdium matematiky, fyziky, informatiky, biológie, ekológie, chémie, geografie a učiteľstva v kombináciách s predmetmi aj v súčinnosti s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Pozri: https://nadvakroky.sk/