Fakulta verejnej správy je pevná súčasť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá v pripravuje absolventov na praktické pôsobenie vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách.