Ak sa prikláňate k názoru, že za hranicami Slovenska svet nekončí, prípadne nie je Vám ľahostajný osud iných ľudí - Fakulta sociálnych vied je tá pravá pre Vás. Absolventi sa stávajú odborníkmi v rôznych oblastiach, sú schopní rýchlo, adekvátne a inovatívne reagovať na nové výzvy súčasnej spoločnosti a byť prínosom pre svojich zamestnávateľov. Ako absolventi sa uplatníte ako profesionálni pracovníci v inštitúciách verejnej správy, v štátnej správe a samospráve, ako hovorcovia, profesionálni manažéri v oblasti verejnej politiky, v detských domovoch, domovoch dôchodcov, príp. aj ako marketéri vo verejnej správe, odborníci či manažéri v sociálnych službách a poradenstve, na vysokých a stredných školách, či vo vedecko-výskumnej oblasti.