Ako prví na Slovensku sme začali poskytovať komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sme sa vypracovali na rešpektovanú inštitúciu, ktorá udržiava aktívne kontakty so zahraničnými univerzitami a odborne prispieva do diskusie o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. Denné štúdium sa realizuje formou prednášok, seminárov a praktických cvičení, ktoré vytvárajú priestor pre uplatnenie poznatkov a zručností študentov. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen povinných prednášok, ale aj rôznych ďalších, ktoré sa v rámci fakultných aktivít organizujú, a zapojiť sa tiež do činnosti kabinetov.

Máme najmodernejšie multimediálne HD štúdio na Slovensku. Vytvorili sme fakultnú kreatívnu a eventovú agentúru, vydávame jeden z najlepších univerzitných časopisov na Slovensku atteliér, máme fakultné rádio Aetter na vlastnej frekvencii 107,2 FM pre mesto Trnava, fakultnú televíziu FMK TV, založili sme univerzitný spevokol UniTTy, robíme fotografické výstavy i prehliadky filmovej tvorby našich študentov. Okrem toho sa študenti môžu realizovať aj v odbore teória digitálnych hier, a to organizovaním herného festivalu UniCon či tvorbou hier na niekoľkých Game Jamoch ročne.