Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

FIIT STU pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. Napriek tomu, že ide o fakultu novú, STU má vo vzdelávaní a výskume v oblasti IIT dlhodobé skúsenosti a dosiahla celý rad významných výsledkov.

Vznikla v roku 2003 na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom pre vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré do vzniku FIIT zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v oblasti IIT na STU (v rámci FEI STU).

V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Letný semester akademického roka 2012/13 otvorila v novopostavenej budove v Mlynskej doline, kde pokračuje v budovaní centra výskumu a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách na Slovensku.

Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.